Ενωμένα Βαλκάνια? Συνέντευξη με τον πρόεδρο της ομοσπονδίας ελληνικών συλλόγων της μείζονος ΝΥ κ. Ηλία Τσεκερίδη

Στο διάστημα που έμεινα στην ΝΥ προσπάθησα να πείσω να γίνει μια διαβαλκανική προσέγγιση με όραμα κοινής ομοσπονδίας συλλόγων, πιστεύοντας ότι είναι η κατάλληλη πόλις να γίνει μια αρχή επαφών των πολιτών, κύρια με την Τουρκία αλλά και τις άλλες Βαλκανικές χώρες,  και πήρα κάποιες συνεντεύξεις με αναζήτηση θέσεων σε αυτήν την κατεύθυνση .Στην μαγνητοφωνημένη συνομιλία  ακούγονται οι θέσεις του πρόεδρου της ομοσπονδίας ελληνικών συλλόγων, κυρίου Ηλία Τσεκερίδη σε ερωτήσεις που του έκανα. Η ομοσπονδία ελληνικών συλλόγων εκπροσωπεί γύρω στους 200  ελληνικούς συλλόγους της ευρύτερης περιοχής ΝΥ. Εκτίμησα ότι ο Ελληνικός παράγων είναι πολυπληθής και  έχει μεγάλες δυνατότητες επιρροής στην αμερικάνικη  πολιτεία, και η θετική ενέργεια του σε μια τέτοια κατεύθυνση, μπορεί να γίνει καθοριστική. 
Ακούστε τη συνέντευξη με τον κ. Ηλία Τεκερίδη: