That Light - ОНАЗИ СВЕТЛИНА (BG)

ОНАЗИ СВЕТЛИНА
Целта
Причината да създадем този печатен материал в няколко варианта на езици от междинните регионни, като руски, турски, албански, арабски, български и т.н., е да се опитаме да пренесем чрез ...
Продължава на стр. 2

ФИЛОСОФИЯТА .....КОЯТО ОБЕДИНЯВА
Талес от Милет
Роден е през 624 г. пр. Хр. В Милет в Мала Азия днешна Турцияи и се счита като един от седемте мъдреци от Древността.  АРИСТОТЕЛ го смята за първият философ на гръцката традиция ...
Продължава на стр. 2

Ал  Киди
Роден е през 801г. сл.Хр в град Куфа на днешен Ирак, от богато семейство, които са емигрирали от Южен Йемен. Там в град Куфа той завършва основното си образование и продължава своето обучение в университет в Багдад ...
продължава на стр. 3

НАУКАТА...... КОЯТО ОБЕДИНЯВА
Земеделско училище в квартала на Платон.
Това е един държавен университет, който по времето на създаването си е бил  ботаническата градина на региона както и необходимост за развитието на селското стопанство в близост до столицата.
Днес мисля, че на мястото, където функционира изглежда като музей, който трябва да бъде преместен в района на Централна Гърция, където има неограничени земни площи и хора на които знанията от училището да се използват директно в експерименти върху продуктивна земя, а студентите да се осмелят да практикуват и експериментират с помощта на земеделските производители.
Какво ще стане с тази свещена земя, която ще остане от парковете на училището  на Платон с повече от сто декара площ и със селското стопанство което се простира на обширни територии от 120 декара от дясната страна на Свещеният път и още толкова от другата. Като цяло парковете на древните колеж достигат 340 декара държавна земя ...
Продължава на стр. 3


ВЗАИМНО РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ РЕЛИГИИТЕ .... КОИТО ОБЕДИНЯВАТ
МЕЖДУРЕЛИГИОЗЕН  ЦЕНТЪР  В  НЮ ЙОРК
Гражданска образователна организация с нестопанска цел ръководена от  преподобния Джеймс Паркс Мортон....  
Продължава на стр.4

МЕЖДУРЕЛИГИОЗЕН ЦЕНТЪР  ДОХА
Гражданска образователна организация с нестопанска цел, ръководена от проф. Ибрахим
K.Aл- Наим ...
Продължава на стр. 4
МЕЖДУРЕЛИГИОЗЕН ЦЕНТЪР В САУДИТСКА АРАБИЯ
(
K.A.B.A.I.C)
Гражданска образователна организация с нестопанска цел под ръководството на Крал Кинг Абдулах ...
Продължава на стр. 5

ЦЕЛТА  (продължение от стр.1)
на гражданите, живеещи в нашата страна, един зов който да достигне до тяхната  Родината, като послание за един вид единство в нашия регион.                                     Идеята и инициативата за това са на Панос Палиокоста, който преди петнадесет години направи публична изповед – предложение към общината на Ано Лиосия, и създалия му се вътрешен гняв изразяващ трудното положение на изповедта, поради което оставя едно изображение от съзнанието му на << метафизичното >> влияние, както най-точно изглежда на логото. Подробностите са описани в неговата книга Онази Светлина...                                                                                Един работник се труди от 13 си година до 18 и веднага след като приключи от армията е с един среден занаят. Един пенсионер днес установява, че в много страни са създадени центрове за взаимно разбирателство между религиите, както в Доха от САЩ и Канада. Тук представяме три центъра на Доха в Ню Йорк и на Кралството на Саудитска Арабия Aбдулах... В най-голямият може би културен град в света Атина, може да създаде нещо повече. Един огромен университетски център на класически и съвременни икономически науки където паралелно в един заседателен център да се опита да понижи догматизмът който разделя и да насърчи философията и науката които се събират.                                                    
В нашият свят за щастие съществуват съвместно и в сигурен комплект и трите раздела на монотеистичната ни вяра и би могло да започне един такъв диалог.Чрез този формуляр ние ще се опитаме да насърчим и да изтъкнем също така древният език който започва от този регион, предлагайки древногръцкият език който е основен носител на културата, мъртъв език днес, да стане официален втори език, вместо английският език, в големият междиннен регион, доминиран от нашата монотеистична вяра. Която трябва да бъде понижена в едно общо културно минало и да се опитаме да обединим целият регион.                            
Ако успеем да стабилизираме и популяризираме нашето периодично издание , ще                             покажем във всеки негов брой текстове от големият Йона на днешна Турция,в последователност от тяхното появяване в нашият широк регион, оставяйки писменни доказателства, за да достигнем и по години в златната ера на Атина на днешна Гърция, създадена скоро след това под влиянието на йонийците.
Тази велика цивилизация, която е презряна от Християнското Византийско господство, намира привързаност и признание от най-големите мюсюлмански философи на своето време от 820 и по-късно, където ще започнем да ги представяме едновременно. . Тази цивилизация е от тези, които трябва да бъдат  отбелязани и запомнени, защото извън общата Александрийска ера съществува една топла връзка между мюсюлманските философи, които с новите си проучвания и преводи,успяват да пренесат класическата цивилизация в Европа, на тогавашното религиозното мракобесие.                                                    
Третата цел ще е да предложим на комунистическите партии в региона, да потърсят чрез интелекта, една нова причина, като използват положителените страни на капитализма във връзка с производителността и специално при голямата липса на гладка и бързо променлива в последователност власт, за да се направи един нов експеримент в социологическата наука, която откри големият Маркс.                                                                                          
Религиозните институции, като вече остарели ще се превърнат в един социален колективен орган, които ще предоставя  услуги на граждани, независимо от вярата им, насочени към ежедневните проблеми, а не към догматичните различия и към чудесата на светиите.                                                                       
Също така при всеки експеримент свободните професионални служители ще върнат икономическите си позиции, които създадоха в обществото за да бъдат доверени на някой по-подходящ от естествения наследник.,където при тази трансформация икономическите институции (банки) ще могат да обслужват днес като най-модерните и светски държавни институции в света.

Талес от Милет
(Продължение от стр. 1)
Бертран Ръсел вярва, че западната философия започва с Талес, който се опитва да обясни природните явления без да споменава митологията, и въздейства определящо с тази си позиция. Почти всички философи преди Сократ го следват в опита му да даде едно обяснение за основния променлив материал и за съществуването на света, без митологичните интерпретации, което е и основната идея за революцията на науката. Той също така е първият, който се опитва да обясни основните принципи и да продължи напред, което е довело до резултат да се счита за << баща на науката >>, въпреки че съществуват силни аргументи, че тази титла е повече право на Демокрит. В математиката Талес използва геометрията за решаване на проблеми, като например да изчисли височината на пирамидите или разстоянието на кораба от брега.                                                    
В геометрията съществуват негови доказателства за някои причини и четирите резултати от теорията на Tалес. . В резултат на това се счита за първият истински математик и първата известна личност с регистрирано математическо откритие. Също така се счита за първият учен, който работи с електричество. Талес допринася и за тълкуването на природни явления чрез рационални обяснения и естествени подходи.                                                                            
Например, Талес се е опитал да обясни земетресенията, с предположението, че земята плува във вода, и земетресения възникват, когато земята е разтресена от вълните.                                                                                        
Хераклит на Омир вярва, че Талес е стигнал до тези заключения при разглеждането на течно вещество, което се движи във въздуха, и в калта на земята ... Изглежда че Tалес тълкува, че земята се втвърдява от водата, в която плува и е заобиколена от океани.
Според Хераклит Талес веднъж е прогнозирал едно слънчево затъмнение, което е било предсказано със помощта на съвременни методи и се е случило на 28 май 585 г. пр. Хр. Също така е участвал и в различни дейности, в ролята си на новатор на своето време.                                                                                
Някои казват, че не е оставил никакви писмени документи, други твърдят, че той е написал един за най-голямата продължителност на деня и нощта, и още един за еднаквата продължителност на деня и нощта, но никой от тях не е оцелял.                       Около личния му живот има две истории които Диоген Лаертиос ни описва , едната е че се е оженил и е имал един син. Втората и най-разпространената е че никога не се е женил, като е казвал на майка си, когато е бил млад,че е рано за да се ожени, а като по-голям, че вече е твърде късно. Плутарх е разказал следната история, че когато Солон е посетил Талес и е попитал за причината поради която не се е оженил Талес е отговорил, че не му харесала идеята да носи отговорност за деца. Обаче няколко години по-късно Талес жадуващ за семейство осиновява своя племенник.
Продължителността на живота на Талес не е точно известна, Диоген Лаертиос  споменава, че той е починал на 78 години по време на Олимпиадата (548-545), а Сосикратис, че е посрещнал Смъртта на 90 години.
Страница  2

Алл Киди (продължение от стр.1)

В Багдад, по онова време работи институт на мъдростта, който е основан от халиф Харум-Ал-Рашид и е завършен от сина му Ал-Maмун , който управлявал от 813 до 833. Института на мъдростта е бил стандартна библиотека, където се превеждат текстовете от персийски, китайски, индийски и от Гръцката култура на арабски език. Организирали са се срещи, канени са интелектуалци, които са обменяли мнения и са класифицирали текстовете по наука. От гръцка страна в Института на мъдростта са превеждали Питагор, Платон, Аристотел, Хипократ и Евклид. Алл Kиди се отличава много рано и приема от халифите на онова време да започне превода на текстовете на учени и философи от класическа Гърция, както и на персийската, китайската и индийската култура на арабски език. Контакта му с класическата гръцка мисъл го подтиква да напише по нататък стотици свои изследвания. Въпроси, свързани с метафизика, етика, логика, психология, фармакология, математика, астрономия, астрология, метеорология, зоология, философия. Геометрия.. Също така по математика, пренася и разработва индийската система за нумериране, която в окончателния си вид доминира като Арабски Нумератор за целият свят.                                                          
Джераломо Кардамо - Италиански учен от епохата на Възраждането го счита като един от дванадесетте най-велики умове на средната епоха.Той е автор на най-малко от 160 книги, от които тридесет и две по геометрия, дванадесет по физика. Твърде много от книгите са били изгубени, а от малкото които са оцелели са били открити някои преведени на Латински език с преводач Джерард Кремона, а някои на арабски език. Също така Двадесет и четири от книгите които са били изгубени са намерени в средата на 12-ти век в Турска библиотека.                                
След смъртта на халиф Алл Mамун през 833 престолът е наследен от брат му Ал-Мутазим, който подобрява статута си и поема образованието на сина си халиф. С наследникът на Алл-Мутазим обаче е започнало да намалява неговото великолепие, появявило се е съперничество с новоизникнали учени, които го обвиняват като не православен Мюсюлманин, изземват се много от книгите му и е бил пребит. Той умира сам и забравен от всички  през 873 в Багдад. Този много   талантлив учен, който днес е определен като бащата на мюсюлманската философия, първият който предприема преводи на Гръцките класици и лидер на най-големите след това мюсюлмански философи, в продължение на повече от три столетия, за да се създаде златната ера на Ислямската цивилизация.

НАУКАТА .... КОЯТО ОБЕДИНЯВА
Земеделско училище в квартал на Платон.
(Продължение от стр. 1)

Мисля, че чух една добра идея от един “почтен” бивш външен министър , според който трябва да се построят училища на демокрацията за младите хора, особено от страните от арабския свят, които са жадни за знания за демокрация ... Какво по-добро от града и от мястото, където е основано първото училище и първата демокрация в света.
Мисля, че това трябва да се направи с нови и модерни управленски структури, които биха могли да ни предложат нашите специални сътрудници на дисперсията, от страните, в които възможносттите и успехите на училищата и на Институциите, са много високи в индикатора на резултатите.                                                   Гръцката философия, с най-големите ни класици, макар и преследвана от Византийците, е намерила привързаност и признание от най-големите сунитски философи и мисля, че трябва бъде преподавана на древногръцки и арабски език.                   Историята на религиите  ( трябва да се преподава) от ерата на Египет до Израел от християнството и от исляма и от древногръцките дванадесет божества до римските божества.                                                           
Историята на демокрацията би могла да се преподава като най-модерната система за управление в днешни дни, на Древногръцки и английски език.                      Hауката за икономиката, която трябва да бъде обхваната от най-практичните и бистри умове, за да се създаде верига от техно-държави, които ще обслужват  и ще развият най-продуктивните закони, икономическите закони. Ще трябва арабите и руснаците да инвестират в Атина като създадат парични пазари и рейтингови агенции, с цел развитие и обединяване на междинните региони.                  
През последните години в един и същи район вече работи Гръцката фондова борса, изгодно или не, предлагайки на арабите да дадат други правомощия на властта и да направят тук “Wall Street” на едно перспективно и единно пространство, една обща Родина.Page3
ВЗАИМНО РАЗБИРАТЕЛСТВО НА РЕЛИГИИТЕ.....КОИТО ОБЕДИНЯВАТ
МЕЖДУРЕГИЛИОЗЕН ЦЕНТЪР НЮ ЙОРК
(Продължение от стр. 1)
Седалището му е в Ню Йорк, на улица “Riverside drive” N 475, стая 540, с пощенски код – 10015. Директор е пастор Хлое Бревер.                                        Неговата основна дейност е свързана с образователни програми както и социални дейности, които да допринесат до сближаване на религиите с общността.               
Междурелигиозният център Ню Йорк е създаден през 1997 г. от Джеймс Паркс Мортън, с основна цел да обедини религиозните лидери и техните общности с държавните органи.                                                                
Роден на 7 януари 1930 г., Джеймс Мортън, който се счита и за основателя на центъра се пенсионира след 25 години стаж в катедралата на Св. Йоан като Епископ. Създава статута на нестопанската организация с цел да изтъкне междурелигиозния диалог и хармонията между всички религии на света. Също така предотвратява и разрешава конфликти, които са последствия от тези разлики. Идеята да се създаде такъв център е възникнала след като се откриват множество от религиозни различия, с които той се сблъсква в град Ню Йорк, използвайки група от религиозни идери, които самият той е обучил по време на престоя си в катедралата на Св. Йоан в Ню Йорк.
ПРОГРАМАТА
Програмите за обучение са съсредоточени върху повишаване на знанията и схващанията за религиозното многообразие, което е факт на място като Ню Йорк. Тези програми включват семинари на теми засягащи религиите както и дискусионни групи, срещи на учители и ученици, които обсъждат значими образователни въпроси.                                                          
Функционира благодарение на националните хуманитарни дарения, спонсори на летният институт К12,който учителите още наричат “Светът на религиите” в Ню Йорк.                                                                                   
В програмите за борба с насилието се обучават Религиозните лидери чрез източници,които са свързани с местната престъпност и с помощта на програми за  съфинансираните.

МЕЖДУРЕГИЛИОЗЕН ЦЕНТЪР ДОХА
(Продължение от стр. 1)
Международения център за междурелигиозен диалог е създаден в резултат на препоръката (предложение) на петата междурелигиозена конференция през май 2007 г. в Доха (столицата на Катар). Центърът бе официално открит през май 2008.                         
Ключовата роля на центъра ще бъде първоначално да разпространява културата на диалога, мирното и съвместно съществуване на човечеството както и приемането на другите.                                                                           Директор е на центъра е Ибрахим К.Ал-Наим.                                   
Проф. Ал Наим е професор по химия в Университета на Ката. Завършва основното си и висше образование в Университета на Южна Калифорния през 1984 година като и след това продължава да участва активно в университетския живот.  Назначен е за директор на университета в Катар от 1994 г. до 1999 г., като малко по-късно поема и председателството на CHN-Универститета в Катар( 2000- 2005 г..).
МИСИЯ
Нашият стремеж е да създадем една комуникация между последователите на различните религии, за да се възприемат по-добре, да се идентифицират основните религиозни принципи и да се преподават в полза на човечеството, на базата на взаимно уважение, познаване на различията, както и сътрудничество с различни организации, занимаващи се с проблема.
ВИЗИЯ
Трябва да станем един иновативен модел за управление и да постигнем съвместното съществуване между последователите на различните религии и един международен еталон за комуникация между религиите.
ЦЕЛИ
Международният център за междурелигиозен диалог в Доха има за цел да се постигне следното:                                                                             
1.Да се превърнем в център, който да предлага мир, толерантност и да се приема от другите.                                                                                    
2.Да активираме религиозните ценности, и да намерим решения на проблемите както и пътищата които биха заинтересували човечеството.                                            3.Да открием главната цел на дискусията, да включим възгледите ни за живота и взаимното влияние между религиите.                                                                              4. Да увеличим броя на тези които участват в тази дискусия, да включим академични изследвания, и други, които да засягат отношенията между религиозните ценности и реалният завършек на живота.                                                      5.Да се превърнем в достоверен източник, които ще предоставя академични, образователни и учебни информации по този въпрос.
Страница 4

МЕЖДУНАРОДЕН ЦЕНТЪР
САУДИТСКА АРАБИЯ                                                                                                (Продължение от стр. 1)

Може би най-забележително е начинанието, дело на изобразеният цар, в чиято държавата съществува свещения град Мека, където последният пророк създава най-новата вяра на исляма- монотеистичната.                                                 От страната на Царя можем да различаваме един лидер-философ, и ако следваме неговите идеи, имаме перспективата да направим желанието на Бог реалност.
<< Да продължим всички заедно >>
Първи опит.
Крал Абдул от Саудитска Арабия дава началото на конференцита за междурелигиозен диалог в Мадрид, Испания на 17 юли 2008.                                                   От там призова всички представители на основните религии да намерят един общ регион -земя. Пристига придружен от ходжите на двете свещенни Джамии. Това са кралят Абдулах Бин Абдулазиз Ал-Сауд както и домакина на страната крал Хуан Карлос на Испания                                                                Още със своето откриване, световеният конгрес започва с дебат, който има за цел да покани истинските вярващи на доминиращите религии в света да предотвратят екстремиски поведения, да намерят общо развитие и да насърчат духът на мира.  
Крал Абдулах заяви, че най-голямата разлика между религиите не е създадена от различната вяра в Бога, а от различните оптически страни и погрешни тълкувания.
“Ние всички вярваме в един Бог, който е изпратил своите пратеници на тази земя за доброто на обществото както в този свят така и в следващия”, заяви крал Абдулах. “Желанието на Бог- да се слави Неговото име- беше хората се различават в тяхната вяра. Ако Всемогъщият е искал, всички хора да споделят една и съща вяра, той щеше да го направи.”                                                                           Днес ние се срещнахме тук за да потвърдим, че ние сме религиите които Всемогъщия пожела, за спасението на човека,която е и една от причините демонстрираща неговата воля. Международният конгрес за междурелигиозен диалог, който започна в Мадрид, Испания събра от цял свят представители на Исляма, на Християнството, на Юдаизма,на Хиндуизма, на Будизма, на Шинто и конфуцианството, за да утвърди общите ценности, които ние обменяме от тези уважавани религии.
Тази конференция следва една дискусия състояла се между учени на Исляма в град Макках на Саудитска Арабия през юни на 2007 г. Тогава крал Абдулах се срещнал с Папа Бенедикт 16, която е и първата среща между краля на Саудитска Арабия и свещенник от католическата Църква. Посланикът на Саудитска Арабия в Съединените Американски Щати Адел Ал-Джубейр, казва : “ Идеята, като резултат от позицията на крал Абдулах, че съществуват международни универсални ценности,които са общи за всички религии и че ако проучим внимателно тези ценности, стигаме до извода че много повече са тези които ни обединяват, отколкото тези които ни разделят.”
Целта на конференцията е фокусирана върху четири основни теми.
1. Необходимостта от диалог в човешкото общество.
2. Основите на религиозния социален диалог.
3. Общочовешките възгледи за този диалог.
4. Развитие и насърчаване на диалога.
И Кралят стигна до заключението << Ако искаме тази историческа среща да успее, трябва да се съсредоточим върху общия знаменател, който ни обединява, а именно дълбоката вяра в Бога, великите принципи и високи морални ценности, които представляват исъщността на религията.                                                                 Той започна и втори опит във Виена от 13/10/2011.

Страница 5


ФЛАГОВЕТЕ

Слаб бриз духаше
когато чух едно свещенно шумолене                                                                  бях в Атина – Монастираки                                                                
Обърнах се рязко, за да видя шумоленето
В една дълбока и равна кофа от пластмаса                                                        са подпряни няколко знамена,                                                                  
които вятърът полюшкваше последователно                                                                 и както погледът се закова очаквайки зеленото                                                             и трепета ми донесе вълнение и възвишение и спомени.
Видях там синьобелия един обикновен, един с голям кръст                                       спомените ми се върнаха в училището през 21 и заплаках                                                   в непосредствена близост един тъмносин флаг с малки звездички                                         това е новата ми Родина, помислих                                                                    която стана по-голяма, и флага на четиридесет                                                  приближи Мусолини с една звездичка на всяка една.                                                 Седях тук и ми харесваше като красив сън,                                                            който намери начин да направи от брат ми стар враг                                               харесваше ми този флаг                                                                                 
и се почувствах се по-горд и по-голям                                                                     и вълнението ми растеше.
Някъде по наблизо един друг червенобял                                                                     със звезди в синьо матово,                                                                     
бях докоснат и от тази родина някога                                                                                      и тя ме развълнува                                                                                  
беше ми дала една различна привързаност                                                          и останах там за малко с уважение.                                                                     Но след малко ми избиха спомените:                                                          
Да не би да ме вземат за предател? помислих                                                          и емоцията се превърна в страх                                                                    
и във вцепенила се скрита кръв.
След това там, видях жълтия - двуглав,                                              
други византийски Родини,                                                                
моите спомени се възвърнаха, църкви със свещници                                            и със оди на защитникът                                                                          
с кой флаг, помислих си, всички ме докосват                                             
и оцветяват душата ми с гордост.
Близо до тях премина един черен продавач, студент,                                         препъна се в основата на кофата                                                            
и знамена паднаха смирено,                                                          
казах да изтичам и да ударя врага                                                                 който бутна цинично знамената долу на Атинския път                                            като обедняли народни стари проститутки.
Рязко отворих вратата на колата,                                                              
но видях спокойно студента да ги вдига                                                       първо тях, и стоката си остави за след това                                                         и изведнъж си помислих:                                                                      
Как да се развълнува от знамената?
Защо този да бъде враг?                                                                        
Защо Турчинът да бъде враг?                                                               
Толкова малка да е Земята,                                                                    
защо знамена и врагове?                                                           
Защо хората да са толкова глупави?                                                              Искаме врагове! Те искат врагове!                                                            
И да работим за омраза и оръжия!
Къде ли е Исус Христос който не ни иска с врагове;                                              иска звездичките на Планетата в топла прегръдка,                                                    както сега Дуче близо до евзона
И африканеца и турчина и англичанина,                                                       искат един език                                                                       
и състрадание към бедните, на болезнения Африканец,                                         иска да оставим оръжията си,                                                                   
и с един флаг да погледнем към небето                                                 
и да потърсим за дървото на Вселената,                                                             където косата на малко момиче стоеше като корен тук                                              и очакваше с обич мравчиците                                                           
да придобият логика и да се прегърнат,                                                            за да могат да се изкачат по-високо                                                             
от огъня на омразата и от страха                                                             
малко по-високо от дървото на Бога!
Някои избибитка изведнъж:                                                     
Събуди се малоумник, какво се случи идиот!                                                     къде живееш, в собствения си свят? Какво ревеш, бе глупак?                                            И дойдох на себе си там на Атинския път                                                                        и почувствах болката дълбоко в мен,                                                         докато стигна до магазина на ъгъла със стълбите ...                                             където щях да продам моите евтина стока.